tisk

Rodinné domy a bazény

Výstavba bytového domu Pod Vyšehradem, Praha 4

Předchozí  Stránka 1/9  Další

Architektonické řešení

Bytový dům je objemově členěn na dvě hmoty. Svojí vyšší hranolovou částí ukončuje slepý štít stávajícího domu č.p. 136. Tím definitivně řeší zbytky regulace z dvacátých let. Současně pohledově ukončuje řadu funkcionalistických vil v ulici Ve svahu. Vytvořením nízkého křídla umožňuje navázání na nižší zástavbu v ulici Pod Vyšehradem. Jižně od navrhovaného domu, na parcele č. 94 vznikla parková úprava se schodištěm propojujícím obě jmenované ulice. Západní fasádou se dům obrací do rozsáhlého prostoru polootevřeného bloku (směrem k Vltavě).

Fasáda domu je navržena z pohledových červených cihel, které integrují dům do daného prostředí v blízkosti barokního opevnění Vyšehradu. Poslední patro hranolové věže je odlehčeno velkými prolomenými otvory a "letící" atikou. Okna jsou dřevěná, v přírodní barvě. Římsy, balkony a rámy pergoly tvoří pohledový beton. Klempířské prvky jsou z titanzinku, zábradlí má žárově zinkovaný povrch.

Dispoziční řešení

Dům je dispozičně organizován dvěma samostatnými vstupy i vjezdy do společných garáží. Garáže jsou částečně situovány pod úrovní terénu. Obě domovní schodiště mají v zrcadle umístěný výtah. V hranolové části domu jsou na jedno podlaží situovány dva byty. Ve vyšších podlažích je jeden větší byt. V nižším křídle jsou byty navěšeny na chodbu přiléhající ke schodišti. V prostorách přiléhajících k východnímu svahu jsou situovány společné prostory domu jako sušárna, kočárkárna apod. V bytech v 2. n.p. jsou v této zóně umístěny pracovny.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční systém s ohledem na dispoziční řešení byl navržen jako kombinovaný, základním nosným systémem je konstrukce příčných stěn. Nosné stěny jsou v suterénu a v 1. NP železobetonové, ve vyšších patrech jsou vyzdívané. Povrchová úprava fasády je řešena cihelným obkladem, římsy a pergoly jsou upraveny hladkou omítkou - štukem cementové barvy. Schodiště je navrženo jako dvouramenné, monolitické vedené okolo výtahové šachty. Povrch schodiště a chodeb je z teraca.