tisk

Rodinné domy a bazény

Generální oprava oplocení vily v Havlíčkových sadech – realizace 2010

Architektonické řešení

Projekt se skládá z generální opravy oplocení, jako repliku původního.

Dispoziční řešení

Oplocení tvoří ochranu pozemku s vilou v Havlíčkových sadech.

Konstrukční a materiálové řešení

Oprava spočívala ve vybourání původního oplocení včetně základů. Provedení nových základových pasů , vyzdění podezdívky z lícových plných cihel včetně spárování a dodávku a montáž ocelových plotových dílců v barvě kovářské černé.